produkty

Netsoft Multiagent

O programie Netsoft Multiagent

Netsoft Multiagent jest innowacyjnym systemem dedykowanym dla działalności agencyjnej multiagencyjnej. Swoją funkcjonalnością obejmuje obszary takie jak: polisy, bazy klientów, raporty i siatki prowizyjne, rozliczenia z OFWCA czy Pulpit Agenta. Elastyczność systemu pozwala na dowolne modyfikacje, dzięki czemu można go konfigurować według indywidualnych wymagań. Opcja integracji z innymi programami pozwala automatyzować wybrane procesy, co przełoży się na realną oszczędność czasu oraz kosztów. System może być instalowany na serwerach NetSoft24, w usłudze hostingu lub u Klienta.

Netsoft Multiagent zakresem funkcjonalności obejmuje następujące moduły:

Klienci -  stanowi podstawowy moduł umożliwiający współpracę z kontrahentami. W tym module można dodać nowych/potencjalnych klientów oraz znaleźć dane dotyczące obecnych kontrahentów. Z tego miejsca istnieje możliwość przypisywania zadań, załączania dokumentów, przeglądania rozliczeń płatności oraz zawartych polis.

CRM – podstawą działania każdego systemu typu CRM jest zarządzanie relacjami z klientami. Netsoft Polisa wyposażony jest w moduł CRM, który pozwala na prowadzenie, archiwizowanie, zlecanie oraz realizowanie aktywności, związanych z poszczególnymi klientami i polisami.
Polisa – to główna kartoteka systemu, służąca do dodawania, korygowania, odnawiania, skracania i rozliczania polis oraz rejestracji polis obcych. Z tego miejsca wysyłane są do klientów również przypomnienia o odnowieniach polis.

Wpłaty – w tym module wyświetla się lista rat przypisanych do poszczególnych właścicieli wraz z informacjami na temat wielkości składki, terminu płatności, przedmiotu ubezpieczonego oraz statusu ich rozliczenia. Z tego miejsca rozliczamy wpłaty, a także wysyłamy przypomnienia
o płatnościach.

Analizy – moduł pozwala na eksport wszystkich zapisanych danych do arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu użytkownicy w szybki sposób mogą generować raporty według przyjętych wcześniej kryteriów i szablonów. Można także generować raporty do KNF, według obowiązującego wzorca.

Pulpit Agenta – elastyczny dostęp z każdego miejsca dla  agentów. Użytkownicy Pulpitu mogą w szybki sposób zajrzeć do informacji o danym kliencie, zawierać polisy czy monitorować stany rozliczeń. Jednocześnie mają dostęp do bazy dokumentów, które mogą natychmiastowo wydrukować lub wysłać e-mailem.

Sprzedaż – moduł umożliwiający wystawianie faktur prowizyjnych na podstawie rozliczeń wpłat wprowadzonych do programu. Zaszyty w systemie mechanizm importowania danych
z arkuszy kalkulacyjnych umożliwi zaczytywanie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń. Co więcej, mechanizmy kontrolnie sprawdzą, czy zaczytywane dane są poprawne.

Siatki prowizyjne – wbudowane schematy prowizyjne zautomatyzują pracę nawet najliczniejszych grup agentów. Naliczanie prowizji według różnych scenariuszy pozwoli wybrać metodę, którą będzie najodpowiedniejsza dla danego typu polis.

Rozliczenia z OFWCA – dzięki zaimplementowanym schematom prowizyjnym rozliczanie owiec nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Łatwy dostęp do danych dotyczących składek czy inkasa oraz możliwość generowania raportów z nimi związanymi pozwoli na efektywną analizę struktury sprzedaży.

Zobacz także:

SZYBKI KONTAKT
ZAMÓW DEMO
Pobierz wersję demo

Dane firmy

OSOBA KONTAKTOWA

WYBIERAM PLATFORMĘ


Netsoft24 Sp. z o.o. | ul. Szewska 75/77 | 50-121 Wrocław | tel: 71 341 96 35 | e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl