produkty

Netsoft My Hunting

O programie Netsoft My Hunting

MyHunting to program dla Kół Łowieckich oferowany w formie abonamentowej usługi. W imieniu Koła portal rozliczy tusze, wystawi rachunki, wyśle faktury do skupu czy wesprze w procesach windykacji. Naliczy również rekompensaty, zaczyta płatności i zbilansuje je z rachunkami do rozliczenia, wygeneruje e-Vouchery, poinformuje policję i wystawi upoważnienia myśliwym dewizowym.

MyHunting daje możliwość monitoringu danych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Członków Koła praktycznie na bieżąco po każdej uruchomionej procedurze. Zaplanowane wydatki i wpływy porównywane będą do rzeczywistych operacji pokazując najbardziej aktualny stan ich realizacji.

Pulpit Myśliwego – moduł umożliwiający dostęp myśliwych do własnych danych. Dzięki takiej funkcjonalności myśliwi mogą na bieżąco monitorować stan własnego konta, własne prace gospodarcze, aktualne upoważnienia, pozyskanie i rekompensaty, …;

TEMATY – podstawowa zakładka programu komputerowego. Z tego poziomu myśliwy zaprasza kolegę na polowanie a łowczy wystawia gościowi stosowne upoważnienie. W module automatycznie rejestruje się pozyskanie zwierzyny a skarbnik rozlicza je stosownie do deklaracji myśliwego (skup, użytek własny, sprzedaż bezpośrednia, upadki, ..). Tematem jest także rozliczenie szkody wraz z jej całą dokumentacją (wniosek, protokół, wypłata). Tutaj rozliczane są prace gospodarcze, rejestrowane polowania zbiorowe, inwentaryzacje i inne kluczowe wydarzenia Koła;

Upoważnienia – rejestr wszystkich wystawionych „odstrzałów”. Aktywne upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego dla gości i członków są podstawą wpisów w elektronicznej księdze wyjść na łowisko. Wydruki dokumentów w różnych formatach umożliwiają dopasowanie ich wyglądu do potrzeb Koła;

Dziennik wyjść – już w domu można prześledzić listę polujących kolegów i wpisać się do elektronicznej książki pobytu na łowisku. Wystarczy wskazać datę, godzinę i sektor. Przepisanie się na inny sektor w trakcie polowania, zarejestrowanie ilości oddanych strzałów oraz pozyskania zwierzyny to standardowe funkcje modułu z poziomu telefonu komórkowego myśliwego.  Zarejestrowana zwierzyna trafia na listę tematów do rozliczenia jednocześnie aktualizując plan pozyskania zwierzyny;

Zakupy – blok do rejestracji wydatków Koła. Niektóre wpisy trafiają automatycznie z modułu TEMATY. Przykładem może być scenariusz rozliczania szkód łowieckich. Inne należy zarejestrować w dzienniku korespondencji lub bezpośrednio w module (delegacje, materiały na zagospodarowanie obwodów, zakupy bieżące, ..). Stanowi podstawowe źródło raportów informujących Zarząd o bieżących kosztach prowadzenia Koła.

Rozliczenia – program przygotowano do wystawia dokumentów sprzedaży, ich późniejszego rozliczania oraz prowadzenia działań o charakterze windykacyjnym. Dla rozliczeń ze skupem MyHunting automatycznie pobiera rozliczenia z TEMATÓW archiwizując ich wpisy dopiero w momencie, gdy informacja o pozyskanej zwierzynie będzie stanowiła wiersz przyszłej Faktury;

Raporty – moduł analityczny do bieżącego monitoringu sytuacji Koła. W obiekcie wprowadzono podstawowe wzory dokumentów tj. zatwierdzone na Walnym Zebraniu plany Wpływów i Wydatków oraz ŁOW-1. Ich realizacja będzie automatycznie uzupełniana po każdym dodanym dokumencie. Wykaz nieuregulowanych należności skupów, aktualny stan rozrachunków myśliwych, rankingi pozyskania zwierzyny, analizy szkód to przykłady kolejnych wzorców do wprowadzenia i wywołania w panelu raportowym lub pliku programu MS Excel;

RODO – Rozporządzenie Komisji Europejskiej nakłada na Koła obowiązek prowadzenia rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (rejestry czynności przetwarzania, audytów, incydentów, umów powierzenia, wniosków osób, ..). Program automatycznie rejestruje wpisy w rejestrze czynności przetwarzania podczas bieżącej pracy na programie komputerowym MyHunting. Dzieje się to w tle zasadniczych operacji co znacząco ułatwia Zarządowi Koła wywiązanie się z ciążącego obowiązku nałożonego przez aktualne przepisy prawa; 

Zobacz także:

SZYBKI KONTAKT
ZAMÓW DEMO
Pobierz wersję demo

Dane firmy

OSOBA KONTAKTOWA

WYBIERAM PLATFORMĘ


Netsoft24 Sp. z o.o. | ul. Szewska 75/77 | 50-121 Wrocław | tel: 71 341 96 35 | e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl