produkty

Netsoft Broker

O programie Netsoft Broker

Netsoft Broker to platforma przygotowana z myślą o najbardziej wymagających brokerach ubezpieczeniowych. Możliwość wprowadzania dowolnych modyfikacji sprawia, że system można dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Jest to rozwiązanie szyte na miarę, dzięki czemu nasi klienci otrzymują dokładnie to, czego oczekują. Program Netsoft Broker w standardzie oferuje nie tylko funkcjonalność wersji Polisa, ale również rozbudowane funkcjonalności branżowe. Dodatkowym udogodnieniem jest moduł Pulpit Klienta, który umożliwia przejrzysty dostęp do informacji dla klientów Brokera. Netsoft Broker może być instalowany zarówno na serwerze Klienta, jak i w naszej serwerowni jako usługa hostingu.

Netsoft Broker zbudowany jest z następujących modułów:

Klienci -  stanowi podstawowy moduł umożliwiający współpracę z kontrahentami. W tym module można dodać nowych/potencjalnych klientów oraz znaleźć dane dotyczące obecnych kontrahentów. Z tego miejsca istnieje możliwość przypisywania zadań, załączania dokumentów, przeglądania rozliczeń płatności oraz zawartych polis.

CRM– podstawą działania każdego systemu typu CRM jest zarządzanie relacjami z klientami. Netsoft broker wyposażony jest w moduł CRM, który pozwala na prowadzenie, archiwizowanie, zlecanie oraz realizowanie aktywności, związanych z poszczególnymi klientami i polisami.

Polisa – to główna kartoteka systemu, służąca do dodawania, korygowania, odnawiania, skracania i rozliczania polis oraz rejestracji polis obcych. Z tego miejsca wysyłane są do klientów również przypomnienia o odnowieniach polis.

Wpłaty – w tym module wyświetla się lista rat przypisanych do poszczególnych właścicieli wraz z informacjami na temat wielkości składki, terminu płatności, przedmiotu ubezpieczonego oraz statusu ich rozliczenia. Z tego miejsca rozliczamy wpłaty, a także wysyłamy przypomnienia
o płatnościach.

Analizy – moduł pozwala na eksport wszystkich zapisanych danych do arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu użytkownicy w szybki sposób mogą generować raporty według przyjętych wcześniej kryteriów i szablonów. Można także generować raporty do KNF, według obowiązującego wzorca.

Dokumenty brokerskie – mechanizm tworzenia szablonów dokumentów, umożliwiający zaczytywanie danych zawartych w systemie. Dzięki takiej funkcjonalności, użytkownicy mogą
w prosty i szybki sposób tworzyć nie tylko slipy brokerskie, ale i wszelkiego rodzaju inne dokumenty, które program zasili wybranymi danymi.

Umowy brokerskie – moduł obsługujący i rozliczający umowy generalne takie jak: flotowe, finansowe, CAR, grupowe, kredyty kupieckie, itp.

Sprzedaż – moduł umożliwiający wystawianie faktur kurtażowych na podstawie rozliczeń wpłat zaczytanych do programu. Zaszyty w systemie mechanizm importowania danych
z arkuszy kalkulacyjnych, umożliwi zaczytywanie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń. Co więcej, mechanizmy kontrolne sprawdzą, czy zaczytywanie dane są poprawne.

Karty pracy – program przewiduje prowadzenie polis przez więcej niż jednego uczestnika. Taki schemat umożliwia systemowe wyliczanie kurtażu nie tylko dla brokera prowadzącego, ale i dla osób go wspomagających.

Szkody – system Netsoft Broker został wyposażony w moduł szkody, aby prowadzić ewidencję szkód zgłaszanych przez klientów. Na karcie szkody możemy gromadzić dowolne informacje związane ze szkodą oraz załączać dokumentację. Karta szkody może być udostępniona
w Pulpicie Klienta.

Pulpit Klienta – moduł umożliwiający dostęp klientom Brokera do jego danych. Dzięki takiej funkcjonalności klienci mogą na bieżąco monitorować wznowienia polis, terminy rat, wpłaty, wprowadzać informacje o szkodzie, czy aktualizować floty pojazdów.

SZYBKI KONTAKT
ZAMÓW DEMO
Pobierz wersję demo

Dane firmy

OSOBA KONTAKTOWA

WYBIERAM PLATFORMĘ


Netsoft24 Sp. z o.o. | ul. Szewska 75/77 | 50-121 Wrocław | tel: 71 341 96 35 | e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl